นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

20 November 2013
Ico48
Small_klongrean7
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 512
Ico48
Small_klongrean6
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 388
Ico48
Small_klongrean5
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 418
Ico48
Small_klongrean4
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 357
Ico48
Small_klongrean3
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 330
Ico48
Small_klongrean2
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 371
Ico48
Small_klongrean1
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 386
19 November 2013
Ico48

Likes

Ico48
“รศ.ดร.โอภาส พิมพา” นักวิจัยจากม.อ.สุราษฎร์ สู่ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2556”
in นักข่าวหัวเห็ด
By Wish Coming True
"ผมใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางดำเนินการ ทั้งเรื่องหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต พร้อมกับตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย หน้าที่อันยิ่งใหญ่คือการตอบแทนคุณแผ่นดินตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่ในทุกโอกาส อย่างที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กระผมทำงานอยู่ พยายามปลูกฝังให้ทั้งคณา...
Flowers: 8 · Comments: 5 · Read: 1994
12 November 2013
Ico48
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการแล้ว
in ความสุขคือการแบ่งปัน
By AE
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากร ให้ได้รับการบริการเกี่ยวกับเอกสาร ตำราวิชาการ หนังสือต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อการศึกษา โดยความร่วมมือกับ...
Flowers: 13 · Comments: 1 · Read: 2626
Ico48
Small_bookcenter8
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 472
Ico48
Small_bookcenter7
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 451
Ico48
Small_bookcenter6
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 428
Ico48
Small_bookcenter5
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By AE
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 594
Ico48
Small_bookcenter4
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 370
Ico48
Small_bookcenter3
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 394
Ico48
Small_bookcenter2
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 309
Ico48
Small_bookcenter1
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 372
Ico48
Small_bookcenter
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 374
Ico48
Small_rooftop6
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 394