นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

20 พฤศจิกายน 2556
Ico48
Small_klongrean7
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 509
Ico48
Small_klongrean6
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 387
Ico48
Small_klongrean5
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 415
Ico48
Small_klongrean4
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 356
Ico48
Small_klongrean3
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 327
Ico48
Small_klongrean2
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 370
Ico48
Small_klongrean1
บำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 384
19 พฤศจิกายน 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
“รศ.ดร.โอภาส พิมพา” นักวิจัยจากม.อ.สุราษฎร์ สู่ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2556”
ใน นักข่าวหัวเห็ด
โดย Wish Coming True
"ผมใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางดำเนินการ ทั้งเรื่องหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต พร้อมกับตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย หน้าที่อันยิ่งใหญ่คือการตอบแทนคุณแผ่นดินตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่ในทุกโอกาส อย่างที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กระผมทำงานอยู่ พยายามปลูกฝังให้ทั้งคณา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1960
12 พฤศจิกายน 2556
Ico48
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการแล้ว
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากร ให้ได้รับการบริการเกี่ยวกับเอกสาร ตำราวิชาการ หนังสือต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อการศึกษา โดยความร่วมมือกับ...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2595
Ico48
Small_bookcenter8
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 470
Ico48
Small_bookcenter7
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 449
Ico48
Small_bookcenter6
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 427
Ico48
Small_bookcenter5
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย AE
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 593
Ico48
Small_bookcenter4
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 368
Ico48
Small_bookcenter3
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 391
Ico48
Small_bookcenter2
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 307
Ico48
Small_bookcenter1
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 370
Ico48
Small_bookcenter
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 370
Ico48
Small_rooftop6
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 392