นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

10 July 2012
Ico48
Small_12
ทำงานมีความสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 886
Ico48
Small_h11
ทำงานมีความสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 840
Ico48
Small_h10
ทำงานมีความสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 847
Ico48
Small_h9
ทำงานมีความสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 679
Ico48
Small_h8
ทำงานมีความสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 865
Ico48
Small_h7
ทำงานมีความสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 737
Ico48
Small_h6
ทำงานมีความสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 902
Ico48
Small_h5
ทำงานมีความสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 905
Ico48
Small_h4
ทำงานมีความสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 869
Ico48
Small_h3
ทำงานมีความสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 909
Ico48
Small_h2
ทำงานมีความสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 691
Ico48
Small_h1
ทำงานมีความสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 855
Ico48

ดีใจคะที่ได้แชร์ความรู้...อาจจะได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์นะคะ....ขอบคุณวิทยากรที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราชาวกองกลาง ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

Ico48

ขอบคุณทุกท่าน...ที่กรุณาสละเวลาเข้าไปอ่านและเป็นกำลังใจให้คะ...ขอบคุณคุณเมตตา หัวหน้างานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ และทีมงานที่ให้ความรู้ และอำนวยความสะดวก ดูแลอย่างดี ผลประเมินสมรรถนะอยู่ในระดับ 5 แล้วคะ

09 July 2012
Ico48
Small_blog5
competency
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 633
Ico48
Small_blog4
competency
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 702
Ico48
Small_blog3
competency
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 715
Ico48
Small_b2
competency
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 856
Ico48
Small_ba1
กฐินสามัคคี ปี 2555
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 546
Ico48
ทบทวนสมรรถนะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
in ความสุขคือการแบ่งปัน
By AE
ความรู้ที่ได้จากการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร คาดหวังให้มีการพัฒนาบุคลากร วางแผนทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และทราบแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จึงจัดอบรมให้กับบุคลากรเพื่อทบทวนพจนานุกรม...
Flowers: 4 · Comments: 8 · Read: 2480