นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

10 กรกฎาคม 2555
Ico48
Small_12
ทำงานมีความสุข
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 876
Ico48
Small_h11
ทำงานมีความสุข
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 829
Ico48
Small_h10
ทำงานมีความสุข
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 831
Ico48
Small_h9
ทำงานมีความสุข
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 667
Ico48
Small_h8
ทำงานมีความสุข
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 855
Ico48
Small_h7
ทำงานมีความสุข
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 724
Ico48
Small_h6
ทำงานมีความสุข
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 891
Ico48
Small_h5
ทำงานมีความสุข
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 894
Ico48
Small_h4
ทำงานมีความสุข
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 862
Ico48
Small_h3
ทำงานมีความสุข
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 897
Ico48
Small_h2
ทำงานมีความสุข
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 677
Ico48
Small_h1
ทำงานมีความสุข
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 843
Ico48

ดีใจคะที่ได้แชร์ความรู้...อาจจะได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์นะคะ....ขอบคุณวิทยากรที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราชาวกองกลาง ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

Ico48

ขอบคุณทุกท่าน...ที่กรุณาสละเวลาเข้าไปอ่านและเป็นกำลังใจให้คะ...ขอบคุณคุณเมตตา หัวหน้างานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ และทีมงานที่ให้ความรู้ และอำนวยความสะดวก ดูแลอย่างดี ผลประเมินสมรรถนะอยู่ในระดับ 5 แล้วคะ

09 กรกฎาคม 2555
Ico48
Small_blog5
competency
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 621
Ico48
Small_blog4
competency
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 691
Ico48
Small_blog3
competency
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 708
Ico48
Small_b2
competency
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 844
Ico48
Small_ba1
กฐินสามัคคี ปี 2555
โดย AE
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 535
Ico48
ทบทวนสมรรถนะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ความรู้ที่ได้จากการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร คาดหวังให้มีการพัฒนาบุคลากร วางแผนทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และทราบแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จึงจัดอบรมให้กับบุคลากรเพื่อทบทวนพจนานุกรม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2387