นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

27 January 2014
Ico48
Small_rongchang
ศูนย์อาหารโรงช้าง
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 302
Ico48
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้า และบริการ ศูนย์อาหารโรงช้าง
in ความสุขคือการแบ่งปัน
By AE
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้า และบริการ ศูนย์อาหารโรงช้าง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหาร สินค้า และบริการต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงช้าง โรงอาหารมหาวิทยาลัย และในบริเวณหอพักนักศึกษา ประจำปี 2557 - 2558 โดยมีกำหนดเวลาการเช่าสถานที่ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 3552
26 January 2014
Ico48
ศูนย์จำหน่ายอาหาร ม.อ.
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 330
25 January 2014
Ico48
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน นำเสนองานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่ชุมชน
in ความสุขคือการแบ่งปัน
By AE
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน นำเสนองานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาที่ร่วมกันผลิตองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำร...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 2318
Ico48
Small_meetpress15
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 260
Ico48
Small_meetpress14
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 246
Ico48
Small_meetpress13
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 262
Ico48
Small_meetpress12
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 273
Ico48
Small_meetpress11
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 339
Ico48
Small_meetpress10
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 312
Ico48
Small_meetpress9
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 239
Ico48
Small_meetpress8
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 306
Ico48
Small_meetpress7
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 308
Ico48
Small_meetpress6
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 353
Ico48
Small_meetpress5
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 308
Ico48
Small_meetpress4
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 353
Ico48
Small_meetpress3
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 295
Ico48
Small_meetpress2
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 253
Ico48
Small_meetpress1
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 289
Ico48
Small_meetpress
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพบสื่อ
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 323