นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

02 March 2014
Ico48
พระอาจารย์ผาสุข ให้ข้อคิดยึดหลักธรรมะควบคู่วิชาชีพเป็นแนวปฏิบัติในสังคมยุคปัจจุบัน
in ความสุขคือการแบ่งปัน
By AE
พระอาจารย์ผาสุข ให้ข้อคิดยึดหลักธรรมะควบคู่วิชาชีพเป็นแนวปฏิบัติในสังคมยุคปัจจุบัน “ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ ไว้ให้บริสุทธิ” พระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งพระอาจารย์ผาสุข กุลละวณิชย์ ฐานวุฑโฒภิกขุ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ...
Flowers: 7 · Comments: 4 · Read: 2057
Ico48
Small_prapasuk11
พระอาจารย์ผาสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 328
Ico48
Small_prapasuk10
พระอาจารย์ผาสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 346
Ico48
Small_prapasuk9
พระอาจารย์ผาสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 347
Ico48
Small_prapasuk8
พระอาจารย์ผาสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 358
Ico48
Small_prapasuk7
พระอาจารย์ผาสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 376
Ico48
Small_prapasuk6
พระอาจารย์ผาสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 289
Ico48
Small_prapasuk4
พระอาจารย์ผาสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 260
Ico48
Small_prapasuk3
พระอาจารย์ผาสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 336
Ico48
Small_prapasuk2
พระอาจารย์ผาสุข
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 278
08 Febuary 2014
Ico48
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล ชื่นชม ม.อ. ให้ความสำคัญกับการวิจัย มุ่งพัฒนาระบบการศึกษา เน้นสอนวิธีคิด
in ความสุขคือการแบ่งปัน
By AE
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล ชื่นชม ม.อ. ให้ความสำคัญกับการวิจัย มุ่งพัฒนาระบบการศึกษา เน้นสอนวิธีคิด ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทายาทคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1962
Ico48
Small_kantate11
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 528
Ico48
Small_kantate10
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 778
Ico48
Small_kantate9
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 385
Ico48
Small_kantate8
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 373
Ico48
Small_kantate7
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 291
Ico48
Small_kantate6
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 289
Ico48
Small_kantate5
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 296
Ico48
Small_kantate4
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 331
Ico48
Small_kantate3
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
By AE
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 320