นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 1

People whom I follow

Ico48
เมตตา
Member Since: 08 October 2007 17:32
Last Login: 24 October 2019 09:56
Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 14:10
Last Login: 18 July 2018 11:38
Ico48
อำนาจ สุคนเขตร์
Member Since: 11 October 2007 19:54
Last Login: 28 June 2016 10:54
Ico48
อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
Member Since: 12 October 2007 13:28
Last Login: 11 November 2013 00:26
Ico48
สุวรรณ์
Member Since: 17 October 2007 11:23
Last Login: 10 June 2014 10:02
Ico48
สมบูรณ์ บัวเทพ
Member Since: 19 October 2007 13:51
Last Login: 08 August 2012 10:08
Ico48
mandala
Member Since: 28 November 2007 09:54
Last Login: 18 November 2014 11:44
Ico48
ปราณี
รับราชการ
Member Since: 07 January 2008 14:11
Last Login: 21 June 2017 16:01
Ico48
viroj
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 11 July 2011 09:26
Last Login: 12 July 2011 16:36
Ico48
WI E-D-U
กองบริการการศึกษา
Member Since: 11 July 2011 09:36
Last Login: 20 June 2013 14:09
Ico48
คนขี้เหงา มักเจ้าชู้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
Member Since: 20 July 2011 14:26
Last Login: 29 October 2012 15:40