นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

People who follow me

Ico48
llตJไทe
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 18 March 2010 15:27
Last Login: 22 May 2015 15:15
Ico48
iaomi
กองบริการการศึกษา
Member Since: 12 September 2011 09:23
Last Login: 30 May 2016 16:13
Ico48
พรทิพา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
Member Since: 09 September 2011 18:29
Last Login: 12 September 2011 15:59
Ico48
ธีรพันธุ์
Member Since: 12 September 2011 11:56
Last Login: 29 July 2015 16:25
Ico48
พิมพาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 11 March 2010 09:17
Last Login: 24 November 2011 15:13
Ico48
เจนนี่
Member Since: 19 October 2007 14:01
Last Login: 12 March 2014 10:59
Ico48
โอ๋-อโณ
นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
Member Since: 10 October 2007 23:22
Last Login: 13 April 2021 22:28
Ico48
ใยมะพร้าวน้องใยไหม
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Member Since: 09 August 2011 14:28
Last Login: 21 July 2020 13:31
Ico48
บุหงา-ปัตตานี
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปกรรมศาสตร์
Member Since: 07 January 2008 16:44
Last Login: 02 November 2015 14:39
Ico48
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักข่าว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 Febuary 2009 11:05
Last Login: 29 March 2021 10:51
Ico48
รุ่งนภา
Member Since: 29 November 2007 13:36
Last Login: 04 March 2016 09:16