นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

iaomi
Ico64
บุปผา อินทวงศ์

กองบริการการศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สมาชิกที่ฉันติดตาม

Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 14:10
เข้าระบบเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2561 11:38
Ico48
หัทยา พงศ์ทิพย์พนัส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:47
เข้าระบบเมื่อ: 23 ตุลาคม 2555 08:27
Ico48
เสกสรร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2552 12:35
เข้าระบบเมื่อ: 27 กันยายน 2556 10:45