นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สมาชิกที่ฉันติดตาม

Ico48
SuDa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 08:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
sutham
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2554 16:22
Ico48
ServiceMan
Scientific Equipment Center, PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 09:57
เข้าระบบเมื่อ: 22 กันยายน 2562 13:06
Ico48
คนธรรมดา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:28
เข้าระบบเมื่อ: 04 สิงหาคม 2563 11:21
Ico48
mitochondria
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 19:46
เข้าระบบเมื่อ: 26 สิงหาคม 2557 10:10
Ico48
เจ้าเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 10:44
เข้าระบบเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2560 09:36
Ico48
สงกรานต์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 10:52
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2564 15:16
Ico48
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 20:24
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
พี่เม่ย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 08:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
พลัม
รับราชการ
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 10:47
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2554 18:13
Ico48
Ja-aE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 19 ตุลาคม 2555 15:30
Ico48
แดง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 14:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
พรทิพย์
บรรณารักษ์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 14:31
เข้าระบบเมื่อ: 22 เมษายน 2564 09:35
Ico48
ยาดม
รับราชการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 15:23
เข้าระบบเมื่อ: 26 มีนาคม 2564 14:13
Ico48
pepo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ตุลาคม 2550 10:02
เข้าระบบเมื่อ: 01 กันยายน 2555 12:14
Ico48
หนูณิชน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 17:54
เข้าระบบเมื่อ: 30 เมษายน 2556 14:00
Ico48
DaDa
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 12:49
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2564 13:40
Ico48
nongnu
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 15:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
พี่น้อง
ข้าราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ตุลาคม 2550 13:49
เข้าระบบเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2558 08:48
Ico48
นทีกานต์
รับราชการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30