นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

People whom I follow

Ico48
PalmMy
Member Since: 26 Febuary 2010 12:29
Last Login: 27 September 2013 15:24
Ico48
nootdy
Member Since: 11 March 2010 09:16
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
Kyoza
Agro industry PSU
Member Since: 11 March 2010 09:22
Last Login: 28 October 2013 13:45
Ico48
llตJไทe
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 18 March 2010 15:27
Last Login: 22 May 2015 15:15
Ico48
tee
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 19 March 2010 10:58
Last Login: 25 May 2016 13:35
Ico48
rasa
Member Since: 25 March 2010 14:21
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
sutpro
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 May 2010 13:36
Last Login: 08 August 2011 17:54
Ico48
nunurat03
Member Since: 02 July 2010 12:40
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
prathong
Member Since: 01 September 2010 10:49
Last Login: 06 September 2010 12:43
Ico48
Pinocchio
Member Since: 11 October 2010 14:47
Last Login: 29 June 2016 13:13
Ico48
Support จ๋า...
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Member Since: 12 November 2010 15:50
Last Login: 14 January 2021 16:23
Ico48
pen-gu
Computer Center of PSU
Member Since: 16 December 2010 16:02
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
เทียนไทย
Member Since: 02 Febuary 2011 12:37
Last Login: 31 January 2012 15:11
Ico48
ซีซ่า ซีซ๋า
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Member Since: 07 Febuary 2011 08:42
Last Login: 08 November 2013 09:54
Ico48
ปิ๊ปเปิ้ล
Member Since: 08 Febuary 2011 15:40
Last Login: 10 March 2014 20:12
Ico48
Kittima
Member Since: 09 Febuary 2011 14:46
Last Login: 10 August 2012 14:14
Ico48
trestest
Member Since: 01 March 2011 09:32
Last Login: 16 July 2020 10:28
Ico48
LeeO
พนักงานเงินรายได้
Scientific Equipment Center
Member Since: 30 March 2011 17:46
Last Login: 05 Febuary 2015 16:33
Ico48
surachat
Member Since: 06 May 2011 01:13
Last Login: 21 June 2012 17:01
Ico48
manirat sangkharak
Member Since: 20 May 2011 19:35
Last Login: 01 June 2011 18:35