นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สมาชิกที่ฉันติดตาม

Ico48
PalmMy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 12:29
เข้าระบบเมื่อ: 27 กันยายน 2556 15:24
Ico48
nootdy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
Kyoza
Agro industry PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 28 ตุลาคม 2556 13:45
Ico48
llตJไทe
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มีนาคม 2553 15:27
เข้าระบบเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2558 15:15
Ico48
tee
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 มีนาคม 2553 10:58
เข้าระบบเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2559 13:35
Ico48
rasa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มีนาคม 2553 14:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
sutpro
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤษภาคม 2553 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2554 17:54
Ico48
nunurat03
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กรกฎาคม 2553 12:40
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
prathong
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กันยายน 2553 10:49
เข้าระบบเมื่อ: 06 กันยายน 2553 12:43
Ico48
Pinocchio
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2553 14:47
เข้าระบบเมื่อ: 29 มิถุนายน 2559 13:13
Ico48
Support จ๋า...
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 พฤศจิกายน 2553 15:50
เข้าระบบเมื่อ: 14 มกราคม 2564 16:23
Ico48
pen-gu
Computer Center of PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ธันวาคม 2553 16:02
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
เทียนไทย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กุมภาพันธ์ 2554 12:37
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2555 15:11
Ico48
ซีซ่า ซีซ๋า
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กุมภาพันธ์ 2554 08:42
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2556 09:54
Ico48
ปิ๊ปเปิ้ล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กุมภาพันธ์ 2554 15:40
เข้าระบบเมื่อ: 10 มีนาคม 2557 20:12
Ico48
Kittima
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กุมภาพันธ์ 2554 14:46
เข้าระบบเมื่อ: 10 สิงหาคม 2555 14:14
Ico48
trestest
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มีนาคม 2554 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 16 กรกฎาคม 2563 10:28
Ico48
LeeO
พนักงานเงินรายได้
Scientific Equipment Center
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มีนาคม 2554 17:46
เข้าระบบเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2558 16:33
Ico48
surachat
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤษภาคม 2554 01:13
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2555 17:01
Ico48
manirat sangkharak
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤษภาคม 2554 19:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35