นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สมาชิกที่ฉันติดตาม

Ico48
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 27 ตุลาคม 2558 14:49
Ico48
Klangduen Pochana
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:34
เข้าระบบเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2560 18:27
Ico48
jubjung
ข้าราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:52
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2555 16:32
Ico48
nagarindkx
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:00
เข้าระบบเมื่อ: 04 สิงหาคม 2559 15:51
Ico48
ป้อม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:08
เข้าระบบเมื่อ: 29 มิถุนายน 2560 15:03
Ico48
nueng_IT
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:47
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2555 08:49
Ico48
manu
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 12:34
เข้าระบบเมื่อ: 26 ตุลาคม 2554 16:19
Ico48
ประไพ จันทร์อินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 14:23
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤษภาคม 2555 15:44
Ico48
ต้นสารภี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2556 11:50
Ico48
อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2556 00:26
Ico48
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
รับราชการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 16:19
เข้าระบบเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2560 16:34
Ico48
NP
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 16:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 16:46
เข้าระบบเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2558 14:51
Ico48
ดร.วันดี
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 22:11
เข้าระบบเมื่อ: 20 ธันวาคม 2555 22:16
Ico48
panyarak
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ตุลาคม 2550 21:39
เข้าระบบเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2564 22:35
Ico48
แดง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ตุลาคม 2550 09:57
เข้าระบบเมื่อ: 11 กันยายน 2556 17:00
Ico48
เจนวดี
หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 15:54
เข้าระบบเมื่อ: 30 เมษายน 2558 11:13
Ico48
Hunter (Alone in the dark)
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 17:14
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2554 12:33
Ico48
ผีเสื้อทรนง
พนักงานเงินรายได้
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 17:40
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2554 17:15
Ico48
Tarakorn.P
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ตุลาคม 2550 13:58
เข้าระบบเมื่อ: 28 มีนาคม 2556 00:06