นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สมาชิกที่ฉันติดตาม

Ico48
polla
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2554 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2555 20:30
Ico48
THE TING
พนักงานราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2554 10:11
เข้าระบบเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2556 15:13
Ico48
ซ้อน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2554 14:00
เข้าระบบเมื่อ: 22 ธันวาคม 2554 13:54
Ico48
Kanom Phing
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มกราคม 2555 15:34
เข้าระบบเมื่อ: 15 กันยายน 2560 14:41
Ico48
ตามพรลิงค
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:31
เข้าระบบเมื่อ: 24 มกราคม 2555 09:07
Ico48
Thanya
พนักงงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 15:10
Ico48
Tanny
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 15:25
Ico48
DomeTale
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:55
เข้าระบบเมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2555 07:47
Ico48
warit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 14:01
เข้าระบบเมื่อ: 30 มกราคม 2555 20:56
Ico48
อับดุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 17 ตุลาคม 2557 12:23
Ico48
nop'sorn
ลูกจ้างเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 15:24
Ico48
TUKTIK
พนักงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 14:19
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 15:23
Ico48
หนุ่มหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มกราคม 2555 13:02
เข้าระบบเมื่อ: 06 กรกฎาคม 2555 13:32
Ico48
yellow duck
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มกราคม 2555 13:48
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2555 17:59
Ico48
SEEN
หลักสูตร MIT
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:31
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 12:00
Ico48
akapop.t
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มีนาคม 2555 11:00
เข้าระบบเมื่อ: 28 มิถุนายน 2559 15:37
Ico48
วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Government Employee
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มีนาคม 2556 14:53
เข้าระบบเมื่อ: 22 เมษายน 2564 16:43
Ico48
นุชชี่
พนักงานเงินรายได้
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2556 16:38
เข้าระบบเมื่อ: 05 สิงหาคม 2558 14:36
Ico48
LookTao
The Computer Center
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 กรกฎาคม 2559 15:28
เข้าระบบเมื่อ: 16 เมษายน 2564 16:45