นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

People whom I follow

Ico48
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 10 October 2007 13:34
Last Login: 27 October 2015 14:49
Ico48
Klangduen Pochana
Member Since: 10 October 2007 14:34
Last Login: 29 July 2017 18:27
Ico48
jubjung
ข้าราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
Member Since: 10 October 2007 14:52
Last Login: 26 June 2012 16:32
Ico48
nagarindkx
Member Since: 11 October 2007 09:00
Last Login: 04 August 2016 15:51
Ico48
ป้อม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
Member Since: 11 October 2007 09:08
Last Login: 29 June 2017 15:03
Ico48
nueng_IT
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 11 October 2007 09:47
Last Login: 12 July 2012 08:49
Ico48
manu
Member Since: 11 October 2007 12:34
Last Login: 26 October 2011 16:19
Ico48
ประไพ จันทร์อินทร์
Member Since: 11 October 2007 14:23
Last Login: 08 May 2012 15:44
Ico48
ต้นสารภี
Member Since: 11 October 2007 14:37
Last Login: 10 September 2013 11:50
Ico48
อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
Member Since: 12 October 2007 13:28
Last Login: 11 November 2013 00:26
Ico48
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
รับราชการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 October 2007 16:19
Last Login: 17 May 2017 16:34
Ico48
NP
Member Since: 12 October 2007 16:43
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 October 2007 16:46
Last Login: 27 July 2015 14:51
Ico48
ดร.วันดี
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 12 October 2007 22:11
Last Login: 20 December 2012 22:16
Ico48
panyarak
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 13 October 2007 21:39
Last Login: 16 Febuary 2021 22:35
Ico48
แดง
Member Since: 14 October 2007 09:57
Last Login: 11 September 2013 17:00
Ico48
เจนวดี
หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 October 2007 15:54
Last Login: 30 April 2015 11:13
Ico48
Hunter (Alone in the dark)
Member Since: 15 October 2007 17:14
Last Login: 12 July 2011 12:33
Ico48
ผีเสื้อทรนง
พนักงานเงินรายได้
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
Member Since: 15 October 2007 17:40
Last Login: 30 November 2011 17:15
Ico48
Tarakorn.P
Member Since: 16 October 2007 13:58
Last Login: 28 March 2013 00:06