นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

People whom I follow

Ico48
polla
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Member Since: 29 November 2011 09:37
Last Login: 29 Febuary 2012 20:30
Ico48
THE TING
พนักงานราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 15 December 2011 10:11
Last Login: 31 July 2013 15:13
Ico48
ซ้อน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 15 December 2011 14:00
Last Login: 22 December 2011 13:54
Ico48
Kanom Phing
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 12 January 2012 15:34
Last Login: 15 September 2017 14:41
Ico48
ตามพรลิงค
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Member Since: 20 January 2012 13:31
Last Login: 24 January 2012 09:07
Ico48
Thanya
พนักงงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
Member Since: 20 January 2012 13:46
Last Login: 20 January 2012 15:10
Ico48
Tanny
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 20 January 2012 13:54
Last Login: 20 January 2012 15:25
Ico48
DomeTale
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 20 January 2012 13:55
Last Login: 06 Febuary 2012 07:47
Ico48
warit
Member Since: 20 January 2012 14:01
Last Login: 30 January 2012 20:56
Ico48
อับดุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 20 January 2012 14:03
Last Login: 17 October 2014 12:23
Ico48
nop'sorn
ลูกจ้างเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 20 January 2012 14:03
Last Login: 20 January 2012 15:24
Ico48
TUKTIK
พนักงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 20 January 2012 14:19
Last Login: 20 January 2012 15:23
Ico48
หนุ่มหาดใหญ่
Member Since: 31 January 2012 13:02
Last Login: 06 July 2012 13:32
Ico48
yellow duck
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
Member Since: 31 January 2012 13:48
Last Login: 31 January 2012 17:59
Ico48
SEEN
หลักสูตร MIT
Member Since: 20 Febuary 2012 11:31
Last Login: 20 Febuary 2012 12:00
Ico48
akapop.t
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Member Since: 08 March 2012 11:00
Last Login: 28 June 2016 15:37
Ico48
วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Government Employee
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Member Since: 01 March 2013 14:53
Last Login: 25 December 2020 17:10
Ico48
นุชชี่
พนักงานเงินรายได้
คณะเทคนิคการแพทย์
Member Since: 30 May 2013 16:38
Last Login: 05 August 2015 14:36
Ico48
LookTao
The Computer Center
Member Since: 06 July 2016 15:28
Last Login: 04 December 2020 09:55