นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

People whom I follow

Ico48
WI E-D-U
กองบริการการศึกษา
Member Since: 11 July 2011 09:36
Last Login: 20 June 2013 14:09
Ico48
Romeo
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
Member Since: 02 August 2011 14:55
Last Login: 27 December 2011 10:11
Ico48
ใยมะพร้าวน้องใยไหม
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Member Since: 09 August 2011 14:28
Last Login: 21 July 2020 13:31
Ico48
ทิพย์
รับราชการ
งานพัฒนานักศึกษา มอ.สุราษฎร์ธานี
Member Since: 09 August 2011 16:08
Last Login: 21 March 2012 17:29
Ico48
nadear
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลััยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 September 2011 09:30
Last Login: 13 September 2011 11:56
Ico48
DeenY
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 September 2011 09:35
Last Login: 06 December 2011 10:31
Ico48
kanjana
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 12 September 2011 09:53
Last Login: 08 October 2016 10:46
Ico48
ธีรพันธุ์
Member Since: 12 September 2011 11:56
Last Login: 29 July 2015 16:25
Ico48
มารุแอ๊ะ
พนักงานมหาลัย
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา
Member Since: 30 September 2011 21:21
Last Login: 16 June 2014 10:12
Ico48
OuiRanger
Member Since: 26 October 2011 14:34
Last Login: 03 June 2013 12:42
Ico48
Bravo1
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Member Since: 26 October 2011 17:06
Last Login: 30 July 2012 10:36
Ico48
DryingTech
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Member Since: 27 October 2011 10:31
Last Login: 11 July 2012 22:04
Ico48
ปลากัดน้อย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 28 October 2011 10:20
Last Login: 29 Febuary 2012 13:32
Ico48
pheung
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 31 October 2011 11:13
Last Login: 31 January 2012 13:56
Ico48
nattawan.k
Member Since: 31 October 2011 12:16
Last Login: 20 March 2012 14:04
Ico48
Miss sininart chongkhong
lecturer
PSU
Member Since: 31 October 2011 12:18
Last Login: 31 March 2012 10:06
Ico48
charlie2
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 31 October 2011 16:33
Last Login: 20 March 2012 16:05
Ico48
MoN_Takan
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 03 November 2011 11:46
Last Login: 18 June 2013 14:26
Ico48
nui
พนักงาน
วิศวเคมี
Member Since: 03 November 2011 13:39
Last Login: 10 May 2012 15:53
Ico48
ช.ช่าง
รับราชการ
ม.สงขลานคริทร์
Member Since: 25 November 2011 11:03
Last Login: 11 July 2012 11:02