นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

People whom I follow

Ico48
P'o'm
หน่วยทะเบียนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 21 May 2011 15:11
Last Login: 14 June 2016 15:24
Ico48
tookta
Member Since: 24 May 2011 10:06
Last Login: 24 May 2011 10:06
Ico48
zonecheung
Computer Software
Medical Decision Logic, Inc.
Member Since: 08 June 2011 17:50
Last Login: 10 June 2011 17:58
Ico48
ดินสอสี
Member Since: 01 July 2011 13:02
Last Login: 01 November 2011 16:28
Ico48
NoIIKuNG
Member Since: 05 July 2011 08:52
Last Login: 07 Febuary 2017 14:32
Ico48
Watcharee
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:15
Last Login: 03 October 2013 15:42
Ico48
rossi
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 08 July 2011 09:26
Last Login: 08 July 2011 12:00
Ico48
nareerat.c
คณะวิเทศศึกษา
Member Since: 08 July 2011 09:26
Last Login: 08 July 2011 11:57
Ico48
thippythip
พนักงานราชการ
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:29
Last Login: 08 July 2011 11:55
Ico48
muayly
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานแผนและประกันคุณภาพ
Member Since: 08 July 2011 09:30
Last Login: 08 July 2011 12:00
Ico48
NuNok
พนักงานเงินรายได้
งานแผนและประกันคุณภาพ
Member Since: 08 July 2011 09:33
Last Login: 08 July 2011 12:00
Ico48
Freizeit
Member Since: 08 July 2011 09:34
Last Login: 08 July 2011 10:36
Ico48
daony
ราชการ
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:48
Last Login: 08 July 2011 11:59
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:48
Last Login: 08 July 2011 17:12
Ico48
katy smile
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:48
Last Login: 11 July 2011 11:00
Ico48
kingkung
กองกิจการนักศึกษา
Member Since: 08 July 2011 09:49
Last Login: 08 July 2011 11:59
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:54
Last Login: 08 July 2011 17:33
Ico48
Prince of darkness
Member Since: 08 July 2011 10:08
Last Login: 18 November 2011 10:30
Ico48
opal
Member Since: 08 July 2011 10:15
Last Login: 08 July 2011 11:54
Ico48
Zearra ~*(^-^)*~
กองแผนงาน
Member Since: 11 July 2011 09:35
Last Login: 26 November 2013 10:46