นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

People whom I follow

Ico48
ปิติกานต์
Member Since: 02 December 2008 13:01
Last Login: 31 July 2019 14:05
Ico48
YaDaMoN
Member Since: 12 December 2008 13:36
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Noo-si Narak
Member Since: 15 December 2008 15:05
Last Login: 19 July 2011 23:10
Ico48
เด็กหงส์
Member Since: 30 December 2008 09:17
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Marky
Member Since: 13 Febuary 2009 09:52
Last Login: 23 September 2016 14:04
Ico48
น้องอิน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ม.อ.ตรัง
Member Since: 13 Febuary 2009 12:02
Last Login: 08 November 2016 11:58
Ico48
willy
ข้าราชการ
Chemistry Medicine PSU
Member Since: 14 Febuary 2009 03:39
Last Login: 27 June 2011 15:28
Ico48
mojung-MTPSU
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน/งานวิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์
Member Since: 23 Febuary 2009 10:01
Last Login: 22 March 2016 15:26
Ico48
ทวาทศ
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Member Since: 23 Febuary 2009 10:54
Last Login: 18 Febuary 2013 12:56
Ico48
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักข่าว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 Febuary 2009 11:05
Last Login: 29 March 2021 10:51
Ico48
ไทยมุง
Member Since: 30 March 2009 10:59
Last Login: 14 March 2013 13:24
Ico48
HIME
Member Since: 29 April 2009 17:08
Last Login: 22 October 2012 12:45
Ico48
Kaishow
Member Since: 01 May 2009 11:45
Last Login: 07 July 2011 11:31
Ico48
gamigazae
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
Member Since: 12 May 2009 14:35
Last Login: 04 November 2011 16:52
Ico48
นางกัญญณัฐภัทร - รังสี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 16 May 2009 09:43
Last Login: 12 Febuary 2014 08:56
Ico48
wanderer
สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
Member Since: 30 May 2009 13:40
Last Login: 28 June 2011 13:13
Ico48
ดุลชาติ มานะคงตรีชีพ
Member Since: 10 June 2009 10:02
Last Login: 24 August 2009 13:39
Ico48
ลูกหว้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 02 July 2009 09:12
Last Login: 31 January 2017 18:27
Ico48
HS9OCB
Member Since: 23 July 2009 22:40
Last Login: 11 October 2014 14:09
Ico48
Violet flower
Member Since: 06 August 2009 11:38
Last Login: 01 June 2011 18:34